Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama

Üniversite Onaylı, E Devlette Sorgulanabilir Belge

7 öğrenci kaydoldu

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,
1. Sınai ve tıbbi gazların tanımı, sınai gazların kullanım amaçları ve çeşitleri
2. Sınai ve tıbbi gazları; oksijen, karbondioksit, azot protoksit, asetilen helyum,
argon vb. özellikleri, kullanım alanları ve dolumda dikkat edilecek hususlar
5
3. Tüplerin üretim ve teknik özellikleri, tüplerde renkler ve yazı ile işaretleme,
sınai ve tıbbi gaz tüplerinin bakımı, periyodik kontrolün amacı, yüksek
basınçlı tüplerin bakımı, tüpler içerisinde gaz olup olmadığının kontrolü, tüp
koruma başlığının ve vananın sökülmesi, tüp boynunda markalamış,
bilgilerin okunması ve tespiti, tüpün fiziksel kontrolü, hidrostatik test, tüpün iç
kısmının kurutulması, çözünmüş gaz (asetilen) tüplerinin bakımını
yapabilecektir.
4. Sınai gaz ve tıbbi gaz tüplerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken
kurallar, sınai gaz ve tüplerin depolaması, tüplerin işletme içinde nakli ve
kullanımını yapabilecektir.
5. Yanıcı ve yakıcı gazların birlikte kullanılması ile ilgili dikkat edilecek
hususlar; kesme işlemlerinden mikser karışımlı kesme şalomaları, lüle
karışımlı kesme şalomaları, işlemleri yapabilecektir.
6. Alev geri tepmesi, sürekli geri yanma, gaz geri tepmesini önleme araçlarını
kullanabilecektir

Eğitim İçeriği

1
SİNAİVETIBBİGAZ | İş Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
2
SİNAİVETIBBİGAZ | İş Kazaları
3
SİNAİVETIBBİGAZ | Meslek Hastalıkları
4
SİNAİVETIBBİGAZ | İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
5
SİNAİVETIBBİGAZ | Acil Durum Planları
6
SİNAİVETIBBİGAZ | Sinai ve Tıbbi Gazların Kullanımı ve Depolanması Talimatları
Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, gi­rişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü ye­tiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaş­larla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.
Belgeleriniz eğitim sonunda üniversite onaylı, e devlet sisteminde sorgulanabilir şekilde sizlere temin edilmektedir.
Alacağınız belgeler ömür boyu geçerlidir?
Mesleki eğitim belgeleri, mesleki yeterlilik belgelerinden farklıdır. Mesleki yeterlilik belgesi alabilmeniz için akredite bir kuruluş bulmanız ve belirtilen kriterlere uygun şekilde sınavlara girmeniz gerekmektedir.
Ödemelerinizi online web sitemiz üzerinden yapabileceğiniz gibi EFT/Havale ile de yapabilirsiniz.
  • Planlama neticesinde kurumumuzda veya kurumlarda
  • Online 7/24

Eğitimlerimiz devam etmektedir.

Kursu al
Uzaktan Eğitim Platformu

Şunları içerir

Her yerden erişim imkanı
Telefon-Tablet-PC ile erişim

Çalışma Saatleri

Monday 09:00-18:00
Tuesday 09:00-18:00
Wednesday 09:00-18:00
Thursday 09:00-18:00
Friday 09:00-18:00
Saturday 09:00-18:00
Sunday Closed
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama
Kategori:
Fiyat:
Üyelik