Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler

1 öğrenci kaydoldu

Eğitim İçeriği

1
TEMEL İSG | Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
2
TEMEL İSG | Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
3
TEMEL İSG | Meslek Hastalıklarının Sebepleri
4
TEMEL İSG | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
5
TEMEL İSG | Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
6
TEMEL İSG | Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
7
TEMEL İSG | İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması
8
TEMEL İSG | İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
9
TEMEL İSG | Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
10
TEMEL İSG | Elle Kaldırma ve Taşıma
11
TEMEL İSG | İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
12
TEMEL İSG | Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
13
TEMEL İSG | Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
14
ÇÖP | Ders Notları
Kursu al
Uzaktan Eğitim Platformu

Şunları içerir

Her yerden erişim imkanı
Telefon-Tablet-PC ile erişim

Çalışma Saatleri

Monday 09:00-18:00
Tuesday 09:00-18:00
Wednesday 09:00-18:00
Thursday 09:00-18:00
Friday 09:00-18:00
Saturday 09:00-18:00
Sunday Closed
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler
Kategori:
Fiyat:
Üyelik