Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) Hazırlama Eğitimi

Tema Akademi Tarafından Belgelendirilmektedir.

11 öğrenci kaydoldu

PKD nedir?
PKD (Patlamadan Korunma Dökümanı), 16.12.1999 tarihinde AB’nce kabul edilen 1999/92/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin bir karşılığı olarak, ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında ÇSG Bakanlığınca çıkarılan 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde 10’da yer alan “İşveren, 6’ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar” hükmü uyarınca kuruluşların hazırlaması/hazırlatması gereken bir dokümandır.

PKD ne zaman yapılmalıdır?
Yönetmeliğe göre PKD işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı PKD raporu hazırlanarak tarafınıza sunulur.

 

Tema Akademi Eğitim Ltd. Şti. olarak PKD’nizi hazırlarken hangi mevzuatları uyguluyoruz?
Çalışmalarımızda aşağıdaki mevzuatları kullanıyoruz.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
TS EN 1127-1 Patlamayı önleme ve korunma – Temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 60079 standartları serisi
TS EN 12215+A1 Kaplama Tesisleri – Organik Sıvı Kaplama Maddelerinin Uygulanması İçin Püskürtme Kabinleri – Güvenlik Kuralları
TS EN 12981+A1 Kaplama Tesisleri – Organik Toz Kaplama Malzemeleri İçin Sprey Kabinleri – Güvenlik Şartları
TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları – Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları – Bölüm 3: Cer akümülatörler
PKD de Neler Yer almalıdır?

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan “Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi ” maddesinde PKD’de şunlar yer almalıdır;

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.
PKD den Neler Amaclanmalıdır?

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan “Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma” maddesinde PKD’den şunlar amaçlanmaktadır;

Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zaralı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
Tema Akademi Eğitim Ltd. Şti. olarak PKD’nizi sizin adınıza hazırlıyoruz.
PKD hazırlama işi uzmanlık gerektiren teknik bir işlemdir. Tema olarak iş yeriniz için uzman ekibimizle sizin adınıza PKD’nızı biz sizin adınıza “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hazırlıyoruz. Bunun için bizimle irtibata geçmeniz yeterli.

Tema Akademi uzmanları tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak PKD sizin adınıza aşağıda belirtilen iş akışına göre parlamadan korunma dokümanı hazırlanacaktır.

Mevcut risk değerlendirmeniz yok ise öncelikli olarak risk değerlendirmesi yapılması.
Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerim tespit edilmesi.
Bölümlerde kullanılan kimyasalların ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespit edilmesi.
Malzeme güvenlik bilgi formlarından (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
Yanıcı kimyasalların hesaplamalarının TS EN 60079 standardına uygun yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının tayin edilmesi ve patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi.

Kursu al
Uzaktan Eğitim Platformu

Şunları içerir

8 Saat
Her yerden erişim imkanı
Telefon-Tablet-PC ile erişim

Çalışma Saatleri

Monday 09:00-18:00
Tuesday 09:00-18:00
Wednesday 09:00-18:00
Thursday 09:00-18:00
Friday 09:00-18:00
Saturday 09:00-18:00
Sunday Closed
Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) Hazırlama Eğitimi
Kategori:
Fiyat:
Üyelik