Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Onaylı, Örgün Eğitim

Avrupa Kimyasal Mevzuatlarına uyum çerçevesinde Türkiye’nin REACH tüzüğüne geçiş için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKDIK Yönetmeliği yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan yada ithal eden ve eşyalar içerisinde bulunan firmalara yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabileceklerdir.

KDU Eğitimi
Süre: 64 Saat
Eğitim Şekli: Örgün Eğitim (Eğitimler örgün yapılmaktadır. Site uzaktan eğitime dair ibareler diğer eğitimlerimiz için geçerlidir.
Gruplar: Haftasonu-Haftaiçi
Ücret: 11.500 TL (Sınav Ücreti Dahil)

Kayıt Evrakları
Kimlik Fotokopisi
Mezuniyet Belgesi
İletişim Bilgileri

 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI (KDU) HAKKINDA 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ne iş yapar?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları; Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapabilmekte ve  Kimyasal Güvenlik Raporu,  Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için;

1)Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

2)Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

3)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak gereklidir.

4) TMGD olarak en az 5 yıl görev yapanlarda olabiliyor

Yukarıdaki üç kriterden sadece bir tanesini karşılamak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olmak için yeterlidir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak istiyorum bunun için ne yapmam gerekir?

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili bir kurumdan en az 64 saatlik Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi alınması gerekir. Bu eğitimden sonra Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı konusunda belgelendirme yapan TÜRKAK ’tan akredite olan kuruluşlar tarafından yapılacak olan, yeterlilik sınavından en az 70 puan alınması gerekir. Bu sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olmaya hak kazanırlar. Bazı kurumlar Haziran 2018 itibariyle TÜRKAK ‘tan yetki almışlardır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar?

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlıdırlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimin süresi ne kadardır?

Eğitimin süresi günde 8 saat olmak üzere 8 gün devam etmektedir. Toplamda 64 saatlik bir eğitimdir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitiminde neler anlatılmaktadır?

Kimyasalların Yönetimi,

Mevzuat (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması),

Madde ve karışımların sınıflandırılması (Fiziko- kimyasal özelliklere göre, Toksikolojik özelliklere göre, Ekotoksikolojik özelliklere göre),

Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

Maruz kalma senaryoları,

 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

 Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),

 Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler anlatılmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavında neler sorulur? Sınavın süresi nedir? Sınavda puanlama nasıl yapılır?

Yeterlilik sınavı soruları, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dakikadır. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının; Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısından farkları nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı hem Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir, hem de Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yaparak maruz kalma senaryosu oluşturabilir ve risk karakterizasyon oranını bularak olası riskleri belirleyebilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavını geçince verilecek olan belgenin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısında olduğu gibi bir geçerlilik süresi var mıdır?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesinin geçerliliği 5 yıldır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgem var ama 5 yılım doluyor yeniden eğitim almam gerekir mi?

Belgesini yenilemek isteyenler, belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavını geçemezsem yeniden sınava girebilir miyim?

Söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde iki kez daha sınava katılma hakkı vardır.

Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hangi durumlarda hazırlanması gerekir?

Üretici  veya İthalatçı olan ve kayda tabi olan firmalar yıllık 10 tondan fazla üretim ya da ithalat yapması durumunda Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlaması gerekir. Karışım hazırlayan alt kullanıcılar ise; maruz kalma senaryosunda tanımlanan koşullar dışındaki herhangi bir kullanım ya da kendisine iletilen güvenlik bilgi formunda yer alan kullanım ve maruz kalma kategorisi dışında veya tedarikçisinin tavsiye etmediği herhangi bir kullanım durumunda da Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlaması gerekir.

Neden Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesi almalıyım?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının daha fazla konuda eğitim almış olması:

Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, Maruz kalma senaryoları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)

Geçerlilik süresinin daha uzun olması:

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı 3 yılda bir sınava girmekte ve belgelendirilmekteyken Kimyasal Değerlendirme Uzmanları 5 yılda bir sınava girmektedir. Yönetmeliğin yürürlükten kalkması: Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 31/12/2023 tarihinde yürürlülükten kalkmaktadır. Bu tarihten sonra Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları belgelerini yenileyemeyeceklerdir.

Firmalara sadece Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilen personelin yetersiz gelecek olması:

Örn; Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar ön-MBDF’yi(Madde Bilgi Değişim Formu) Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir. Nasıl kayıt yapılacak, Hangi maddelerin kaydı yapılacak, Hangilerinin yapılmayacak olması, konularında Kimyasal Değerlendirme Uzmanına (KDU) ihtiyaç olacaktır.

Yeni mezunların daha kolay iş hayatına atılmasını sağlayabilir.

Kendini kimyasallar ve ilgili mevzuatlar konusunda geliştirmek isteyenler Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesi alabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları İçin;

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının en çok zorlandıkları şeylerden biri de, ortamda bulunan kimyasalın ölçümünün yapılması ile bulunan sonucu, değerlendirme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

Bu ölçümler TS EN 689 standardına göre planlanıp yapılmaktadır. Ortamda bulunan ham maddeler ve reaksiyon sonucu oluşabilecek ürünler değerlendirilerek ölçüm planlanır. Bu noktada da teknikerler yada İSG uzmanlarının kimyager olmamasından dolayı genellikle sadece ham maddeler düşünülür ve analizi yapılır.

Uzmanlar bulunan değerleri ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe’ göre kıyaslarlar. Bunun dışında da kıyaslayabilecekleri kaynak bulamamaktadırlar.

Laboratuvarların akredite oldukları ve yapabilecekleri analizler de bellidir her kimyasalın analizi ve tespiti yapılamamaktadır. Analizi yapılamayan bir kimyasalın kullanımı noktasında yapılabilecek şey; kimyasalın özelliklerinden yararlanıp maruz kalma durumunu ve miktarını öngörmedir.

Kimyasal risk değerlendirmesi ve kimyasal güvenlik değerlendirmesinin farkı nedir?

Kimyasal risk değerlendirmesinde; olabilecek kötü durum belirlenir ve bu durumdan oluşabilecek risk (şiddet, frekans ve olasılık açısından) belirlenir. Olabilecek durumlar değerlendirilir ve alınabilecek önlemler alınır.

Sınav Nasıl Olmaktadır?

Her eğitim almak isteyen sınava girmek zorundadır diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sınavı eğitim başladığında ya da katılımcıların istemesi durumunda planlaması yapılacaktır. Çünkü eğitim alındıktan sonra 1-2 hafta sonra da sınava girebilir, 5 ay sonra da bu kursiyerin karar verebileceği bir durumdur.

Sınav ve belgelendirme ücretini (4500tl civarında bir ücreti olacaktır.)

Eğitimlere Devamsızlık; 64 saatlik eğitimi, eğitim alan tamamlamak zorundadır.

Denetim; Bakanlığa bildirim yapılacağı için denetleme yapılabilir. Yönetmelik yılda en az bir kez eğitim kurumları denetlenir yazmaktadır.

Kursu al
Uzaktan Eğitim Platformu

Şunları içerir

64 Saat
Her yerden erişim imkanı
Telefon-Tablet-PC ile erişim

Çalışma Saatleri

Monday 09:00-18:00
Tuesday 09:00-18:00
Wednesday 09:00-18:00
Thursday 09:00-18:00
Friday 09:00-18:00
Saturday 09:00-18:00
Sunday Closed
Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi
Fiyat:
11,500₺